عضویت در خبر نامه

2150

تبلیغات

محصولات -

تجهیزات گلخانه ای

نازل ميست برنجي - مه پاش برنجي
محصول : نازل ميست برنجي - مه پاش برنجي
کد : 2001
جزئیات
نازل ميست استيل - مه پاش استيل
محصول : نازل ميست استيل - مه پاش استيل
کد : 2002
جزئیات
مه پاش پلاستيكي
محصول : مه پاش پلاستيكي
کد : 2003
جزئیات
اتصالات فيتينگي
محصول : اتصالات فيتينگي
کد : 2004
جزئیات
2
محصول : اتصالات رزوه اي
کد : 2005
جزئیات
لوله فشار قوي
محصول : لوله فشار قوي
کد : 2006
جزئیات
پمپ پيستوني فشار قوي
محصول : پمپ پيستوني فشار قوي
کد : 2007
جزئیات
سيستم فن و پد
محصول : سيستم فن و پد
کد : 2008
جزئیات
2
محصول : سيستم هيدروپنيك
کد : 2009
جزئیات
دوزينگ پمپ
محصول : دوزينگ پمپ
کد : 2010
جزئیات
2
محصول : بستر كشت
کد : 2011
جزئیات
2
محصول : پوشش گلخانه اي
کد : 2013
جزئیات
نتافیم 4 نازله میست
محصول : نتافیم 4 نازله میست
جزئیات